Jaką wentylację wybrać do zakładów przemysłowych?

Skuteczna wentylacja przemysłowa pełni bardzo ważną funkcję zarówno w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, jak i podczas utrzymywania określonych parametrów powietrza przy wielu procesach produkcyjnych, a także przechowywania różnego rodzaju towarów. Zanieczyszczenia powietrza emitowane w obiektach przemysłowych mogą bowiem szkodliwie oddziaływać na organizm, zwiększać ryzyko powstawania wybuchu czy pożaru oraz przyczyniać się do szybszego zużywania się części urządzeń i maszyn. Ponadto powietrze zanieczyszczone, o nieodpowiedniej wilgotności oraz temperaturze i zbyt dużym stężeniu CO2, bardzo negatywnie wpływa na samopoczucie, koncentrację oraz wydajność pracowników. Co więcej, wentylacja pomoże nam także utrzymać określone parametry powietrza, jakie wymagane są podczas wielu procesów produkcyjnych oraz w trakcie przechowywania różnego rodzaju towarów. By było to możliwe, należy wybrać odpowiednią wentylację do zakładów przemysłowych.

Wentylacja przemysłowa – jaki system wybrać?

Wentylacja przemysłowa dzieli się zasadniczo na mechaniczną oraz naturalną. Pierwsza z nich, zwana także kanałową oraz nawiewno-wywiewną, doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach w formie mieszającej lub wyporowej. Jest to znacznie częściej wybierane rozwiązanie niż wentylacja naturalna. Ma ona bowiem znacznie szersze zastosowanie. Wentylacja naturalna natomiast najlepiej spełnia swoje funkcje w pomieszczeniach, gdzie emitowane są zanieczyszczenia, które w jakikolwiek sposób mogą zagrażać utracie zdrowia osób w nich przebywających, a gdzie jednocześnie nie są emitowane zanieczyszczenia mogące wpływać na wzrost ryzyka pożarowo-wybuchowego. Wentylację przemysłową naturalną stosuje się także w pomieszczeniach, w których jest niskie obciążenie cieplno-wilgotnościowe powietrza wewnętrznego.

Jaką wybrać wentylację do zakładów przemysłowych?

Istnieje szereg rozwiązań problemów związanych z zanieczyszczeniem w zakładach przemysłowych. Najważniejszą rzeczą jest jednak to, aby wentylacja działała bezawaryjnie i bez zarzutu spełniała swoje funkcje. Maszyny produkcyjne nie mogą być bowiem narażone na przedwczesne zużycie się z powodu np. zapchania pyłami, a pracownicy na narażenie zdrowia. Wentylacja przemysłowa musi być zatem dopasowana do każdego zakładu indywidualnie. Wymienia się cztery główne systemy wentylacji przemysłowej.

  • Wentylacja strefowa – najlepiej sprawdzi się ona w halach produkcyjnych, w których ryzyko przekroczenia dopuszczalnych stężeń jest bardzo wysokie. Każda wentylacja strefowa powinna być zaprojektowana według indywidualnych potrzeb zakładu, tak aby pozwalała bardzo szybko wyeliminować zagrożenie. System ten doskonale sprawdzi się w strefach, które są bardziej niż inne narażone na największe zanieczyszczenia, np. spawalniczej. Pozwala ona bowiem na wietrzenie danego obszaru. Co istotne, wentylację strefową śmiało można połączyć z wentylacją miejscową, co zapewni maksymalną skuteczność.
  • Wentylacja miejscowa – system ten, w odróżnieniu od poprzedniego, pozwala na całkowite lub częściowe rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w całej hali produkcyjnej. Jeśli zastosujemy miejscowe odciągi tego systemu przy pojedynczych stanowiskach pracy, np. malarzy, znacznie ograniczone zostanie ryzyko wdychania zanieczyszczeń oraz wystąpienia chorób układu oddechowego.
  • Wentylacja przemysłowa – często jest obciążona ona problemem przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń, czyli NDS, emisji oparów lub gazów, które często są toksyczne i agresywne chemicznie, zagrożeniem pożarem lub wybuchem, zyskami ciepła, a także emisją oparów. W odróżnieniu od standardowej wentylacji komfortowej, wymaga ona indywidualnego podejścia oraz specyfiki produkcji, a także bardzo dużego doświadczenia w aplikacjach systemów przemysłowych.
  • Rekuperacja – jest to wentylacja z odzyskiem ciepła – mechaniczna nawiewno-wywiewna. Podczas jej stosowania powietrze, które jest „zużyte” wymienia się na świeże, ale w porównaniu do zwykłej wentylacji przemysłowej, około 90% powietrza „zużytego” można odzyskać. Całość instalacji kontrolowana jest za pomocą sterownika.

Jeżeli chcesz pozyskać więcej informacji w tym zakresie, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej doświadczonej firmy https://naar.pl/oferta/instalacje-wentylacji-przemyslowej/ i zapoznania się z proponowaną ofertą.