Czy split payment jest obowiązkowy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powinni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z obowiązków płynących wprost z ustawy, jest konieczność (w niektórych przypadkach) regulowania płatności za pomocą tzw. mechanizmu podzielonej … Read More

5 cech dobrego adwokata

Adwokat jest osobą świadczącą usługi prawne. Zajmuje się dostarczaniem porad, opracowywaniem aktów i umów prawnych oraz sporządzaniem stosownych opinii. Reprezentuje swoich klientów podczas rozpraw sądowych, a także przed organami administracji. … Read More