Jak założyć własną działalność jednoosobową?

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jednym z najpopularniejszych typów przedsiębiorstw w Polsce. Jej założenie nie wymaga składania złożonej dokumentacji. W gruncie rzeczy można tego dokonać za pośrednictwem oficjalnej rządowej strony internetowej, na której wskazane są także konkretne wnioski i oświadczenia, które należy przedstawić. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma potrzebuje siedziby, pod adresem której będzie zarejestrowana, odpowiedź nie jest jednoznaczna. Oczywiście nie ma potrzeby, aby firma zajmowała oddzielny budynek, inny niż miejsce zamieszkania. Działalność może być zarejestrowana właśnie pod tym adresem. Dużo zależy od samego charakteru usług, które świadczysz. Zatem jak założyć własną działalność gospodarczą w prawidłowy sposób?

Jak założyć własną działalność?

Podstawowym dokumentem, który początkujący przedsiębiorca musi złożyć w gminie, jest wniosek do CEIDG – skrót ten pochodzi od instytucji o nazwie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. W tego rodzaju wniosku muszą być zawarte konkretne dane, takie jak:

  • adres firmy,
  • PESEL, także NIP (jeśli dana osoba nie posiada jeszcze NIP-u, jest on nadawany w momencie złożenia wniosku do CEIDG),
  • kod działalności, czyli PKD (istnieje lista kodów, gdzie wyszczególniona została duża liczba działalności o określonym charakterze, przyporządkowanym do pięcioznakowego kodu),
  • adres e-mail, numer telefonu,
  • rodzaj opodatkowania (w przypadku, jeśli osoba zakładająca działalność pominie to pole, rozliczana będzie na zasadach ogólnych),
  • numer rachunku bankowego,
  • data rozpoczęcia działalności.

Warto pamiętać, że zgłoszenie do CEIDG w Urzędzie Gminy jest równoznaczne ze zgłoszeniem do ZUS/KRUS, GUS, jak też naczelnika skarbowego.

Wybór formy opodatkowania

Jak założyć firmę jednoosobową i wybrać odpowiedni rodzaj opodatkowania? Przede wszystkim trzeba zapoznać się z tym, jak poszczególne systemy działają. Działalność gospodarcza jednoosobowa może być opodatkowana między innymi na zasadach ogólnych. Oznacza to, że przedsiębiorcę obowiązują dwa progi podatkowe: 18% oraz 32%. To, na jakim progu znajduje się przedsiębiorca, zależy od rocznego dochodu. W tym przypadku nie ma potrzeby zgłaszania tej formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego. Jest ona przyznawana automatycznie w przypadku braku wyboru innej formy opodatkowania. Drugim rozwiązaniem jest podatek liniowy. Kwota opodatkowania dochodu wynosi 20% i jest niezależna od wysokości dochodów firmy. To rozwiązanie jednak uniemożliwia złożenie deklaracji podatkowej wraz z współmałżonkiem, jak też korzystanie z ulg podatkowych. Innym rozwiązaniem jest ryczałt od dochodów ewidencyjnych. W tym przypadku opodatkowany jest przychód. Oznacza to, że nie istnieje możliwość odliczenia kosztów uzyskania dochodu.

Jak otworzyć własną działalność, żeby się to opłacało?

Najlepiej stworzyć konkretny biznesplan, zbadać także rynek, ewentualne zapotrzebowanie klientów na dane produkty czy usługę. Należy także przygotować się na spory wkład czasu, jak też sił. Oczywiście dotyczy to poszczególnych specjalizacji. Coraz większa liczba dużych firm podejmuje współpracę z osobami, które prowadzą samodzielną działalność, co ułatwia firmom szereg rozliczeń podatkowych.