Jak przygotować regulamin sklepu internetowego?

Każdy sklep internetowy, który oferuje możliwość zakupu towaru, powinien posiadać własny regulamin. Jest to bardzo ważny dokument regulujący pracę sklepu, w którym znajdują się zasady przestrzegane zarówno przez firmę prowadzącą, jak i przez klientów. Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na RODO. Regulamin sklepu internetowego RODO powinien uwzględniać wszelkie aspekty prawne dotyczące ochrony danych osobowych.
Regulamin zamieszczony na stronie internetowej jest swego rodzaju umową, zawieraną pomiędzy sprzedawcą a klientem. W dokumencie opisane są przede wszystkim zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, a ponadto pozostałe warunki sprzedaży. Jest przy tym wiele aspektów formalnych, które powinny zostać spełnione, zanim regulamin sklepu internetowego zostanie umieszczony na Twojej stronie. Na co więc powinieneś zwrócić uwagę przy jego tworzeniu?

Czytelność i zrozumiałość regulaminu

Przede wszystkim zwróć uwagę na to, by regulamin Twojego sklepu internetowego był napisany w sposób czytelny i zrozumiały. Najlepiej, by odpowiadał on na najczęściej zadawane pytania potencjalnych klientów. Ważna jest także forma dokumentu. Najlepiej więc będzie, jeśli podzielisz regulamin sklepu internetowego na akapity połączone wspólną tematyką, paragrafy oraz punkty. Kolejnym pomysłem jest to, byś na pierwszych stronach dokumentu umieścił spis treści. Dzięki temu Twoi przyszli klienci łatwo znajdą to, co ich interesuje. Pamiętaj o tym, by regulamin był napisany prostym, zrozumiałym dla wszystkich językiem. Większość osób nie posiada wiedzy prawniczej, dlatego też ważne jest to, by klienci rozumieli zawarte w regulaminie postanowienia.

Unikaj klauzul niedozwolonych

Klauzule niedozwolone są postanowieniami regulaminu sprzecznymi z dobrymi obyczajami, a ponadto naruszającymi interesy konsumenta. Lista klauzul niedozwolonych jest otwarta i tylko niektóre z nich zostały zapisane w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK. W przypadku, gdy będziesz posiadał klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego, musisz liczyć się z dwoma konsekwencjami, tj. kontrolą przeprowadzaną przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz kontrolą ze strony UOKiK. Stwierdzenie naruszeń przez powyższe organy wiąże się z możliwością nałożenia na Ciebie kary pieniężnej.

Udostępnij wyczerpujące informacje w regulaminie

Pamiętaj, że jako sprzedawca internetowy, zobowiązany zostałeś do udostępnienia potencjalnym klientom potrzebnych informacji. Konsument musi mieć do nich dostęp jeszcze przed zawarciem z Tobą umowy sprzedaży. Obowiązki informacyjne, które zawrzesz w regulaminie sklepu internetowego mają podstawy w różnych przepisach prawa i mogą się różnić, co wynika z odmienności w branżach danych sprzedawców. Niemniej jednak, spora część obowiązków zawartych w regulaminach jest identyczna dla różnych branż i towarów. Jako sprzedawca masz bowiem obowiązek informowania o cenie i wynagrodzeniu, z uwzględnieniem wszystkich składników, cła i podatków, a także o zasadach zapłaty przedmiotowej ceny. Twój regulamin sklepu internetowego powinien zawierać także informacje o kosztach, terminie oraz sposobie zapłaty przedmiotowej ceny. Musisz pamiętać także o prawie odstąpienia od umowy oraz o przykładowym oświadczeniu o odstąpieniu o umowie.

Regulamin sklepu internetowego – RODO

Klienci, chcąc kupić towar w Twoim sklepie internetowym, muszą zostawić swoje dane. Są to m. in. imię i nazwisko, adres zamieszkania czy numer telefonu. Z tego względu należy zadbać o odpowiednią ochronę danych osobowych. Regulacje te zostały uwzględnione w RODO. Regulamin sklepu internetowego musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Oprócz tego warto zaopatrzyć się dodatkowo w politykę prywatności, która również jest wypełnieniem obowiązków wynikających z RODO.
Częste zmiany w ustawach oraz konieczność dostosowania do nich regulaminów sklepów internetowych sprawia, że ich stworzenie może być dla Ciebie trudne. Na szczęście na rynku funkcjonuje coraz więcej prawników, którzy zajmują się światem e-commerce, regulaminami i ich zgodnością z RODO, przykładowo prawnyregulamin.pl. Jeśli więc nie znasz się na prawnych aspektach dotyczących sprzedaży w Internecie, zgłoś się do fachowców, którzy doskonale znają regulacje zawarte w RODO. Regulamin sklepu internetowego, który dla Ciebie tworzą, będzie więc w pełni dopasowany do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że taki dokument chroni zarówno Twoje interesy, jak i interesy Twoich Klientów.