notariusz

Ile kosztują usługi notarialne? Dlaczego warto skorzystać?

Notariusz jako prawnik państwowy działa na podstawie pozwolenia ministra sprawiedliwości. Aby móc pełnić tę funkcję, należy ukończyć studia prawnicze, a następnie aplikację notarialną. Za wykonywanie swojej pracy notariusz jest upoważniony do pobierania opłaty – tzw. taksy notarialnej.

Kiedy warto skorzystać z usług notariusza? Opinie i ich waga

Z notariuszem do czynienia w swoim życiu choć raz będzie miał każdy. Istnieje szereg sytuacji, w których korzystanie z jego usług jest niezbędne. To zawieranie umowy kupna-sprzedaży nieruchomości, podział spadku czy przekazanie pełnomocnictwa do wykonania danej czynności prawnej. Usługi notariusza pozwalają na regulację sposobu zarządzania lokalem oraz przeniesienie własności gospodarstwa rolnego na inną osobę. Obecność tego specjalisty jest niezbędna podczas zrzeczenia się dziedziczenia, w trakcie podziału spadku czy podpisywaniu intercyzy zawartej pomiędzy małżonkami.

Notariusz poza sporządzaniem aktów notarialnych zajmuje się także tworzeniem różnego rodzaju poświadczeń oraz spisywaniem protokołów. Do jego obowiązków należy przechowywanie dokumentacji i papierów wartościowych. U osoby pełniącej ten zawód istnieje możliwość uzyskania niezbędnych do prowadzenia czynności prawnych wyciągów, wypisów czy odpisów. Akt notarialny służy udowodnieniu swoich praw oraz wiarygodności czynności prawnej, z którą mamy do czynienia. Jest także dowodem niezbędnym do prawidłowego przebiegu spraw sądowych.

Ile kosztują usługi notarialne?

Według Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, opłata powinna być liczona procentowo w stosunku do wartości ustalonej podstawy. Oznacza to, że prowizja, jaką otrzymać może notariusz, różni się w zależności od wartości przedmiotu czynności.

W sytuacji, gdy wartość wynosi do 3 000 zł, maksymalna kwota, jaką przyjdzie Ci zapłacić, wynosi 100 zł. Taksa naliczana dla przedmiotu wykazującego wartość od 3 000 do 10 000 zł maksymalnie może stanowić 100 zł plus 3% nadwyżki. W przypadku mienia wartego od 10 000 do 30 000 będzie to 310 zł i 2% nadwyżki. Dla przedmiotu, którego wartość waha się pomiędzy 30 000 a 60 000 zł, opłata wynosi 710 zł plus 1% nadwyżki. Natomiast dla mienia wykazującego wartość od 60 000 do 1 000 000 zł, wysokość taksy notarialnej to 1 010 zł i 0,4% nadwyżki. Rozporządzenie określa także opłaty za mienie o wartości 1 000 000 – 2 000 000 zł. W tym przypadku maksymalna opłata to 4 770 zł i 0,2% nadwyżki. Natomiast w sytuacji przedmiotu wartego więcej niż 2 000 000 zł, przewidziana taksa najwięcej może wynieść 6 770 zł i 0,25% nadwyżki.

Notariusz, Toruń – opinie na temat specjalistów

Szukając dobrego notariusza w Toruniu, warto przejrzeć komentarze na temat różnych specjalistów. To przydatne narzędzie umożliwiające podzielenie się swoimi odczuciami dotyczącymi usług danego specjalisty. Dlatego wiele osób zwraca uwagę na ten aspekt, próbując znaleźć rzetelnego notariusza z Torunia. Opinie, które są negatywne, powinny dać Ci do myślenia i sprawić, że dwa razy zastanowisz się nad osobą, z której usług chcesz skorzystać.