Formalności po przeprowadzce – zameldowanie i wymeldowanie

Przeprowadzka jest etapem w życiu, który nie wiąże się jedynie ze znalezieniem nowego lokum oraz przetransportowaniem rzeczy. Oczywiście, są to rzeczy najważniejsze i pierwszorzędne. Co jednak należy zrobić, po zajęciu nowego mieszkania czy domu? Jakich formalności należy dopełnić? Jedną z nich jest wymeldowanie oraz zameldowanie i o tym, przeczytać można w poniższym artykule.

Wymeldowanie – niezbędne informacje

Wymeldowanie z pobytu stałego, jest formalnością, jakiej obowiązkowo należy dopilnować. Czynności tej dokonać można zarówno w urzędzie gminy, jak i przez Internet. Obowiązek wymeldowania z pobytu stałego dotyczy każdego obywatela, który wyprowadza się z danego miejsca. Wymeldowanie z pobytu stałego powinno odbyć najpóźniej w dniu, w którym ma miejsce opuszczenie dotychczasowego mieszkania. Aby ułatwić zarówno proces wymeldowania, jak i zameldowania, obie czynności można wykonać jednocześnie. Urzędnik meldujący daną osobę może równocześnie wymeldować ją z dawnego miejsca zamieszkania. Wymeldowanie jest bezpłatne i ma miejsce od razu po złożeniu dokumentów. Co należy przygotować? Niezbędny jest formularz wymeldowania oraz dokument tożsamości. Jeżeli wymeldowanie dotyczy osób małoletnich, musi być przy nim obecny rodzic lub prawny opiekun. Po wymeldowaniu otrzymuje się zaświadczenie, które przydatne jest przy zameldowaniu. Warto udostępnić je także poprzednim domownikom. Może okazać się przydatne, na przykład w celu określenia osób mieszkających w danym miejscu (czasami wymaga tego spółdzielnia mieszkaniowa).

Nowe mieszkanie – zameldowanie

W Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, dlatego zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania jest rzeczą istotną. Zastanawiasz się, jak się zameldować w nowym mieszkaniu? Wbrew pozorom nie jest to skomplikowane. Zameldować można się przez Internet (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego) lub w urzędzie gminy. Obywatel zgłaszający ten fakt ma do wyboru dwie opcje: zameldowanie stałe lub czasowe na okres dłuższy niż trzy miesiące. Druga opcja dotyczy osób, które nie chcą zmieniać obecnego miejsca zameldowania, a w nowym mieszkaniu nie będą mieszkały na stałe. Kiedy należy się zameldować? W przeciągu 30 dni od daty zamieszkania w nowym miejscu. Zameldowanie jest usługą bezpłatną, której dokonać należy osobiście lub przez pełnomocnika. Zameldowanie odbywa się od razu po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów (dokument potwierdzający własność/najem lokalu, formularz zgłoszenia zameldowania, dokument tożsamości). Osoby zgłaszające zameldowanie na czas stały, od pracownika urzędu otrzymają także zaświadczenie o zameldowaniu.