płatność

Czy split payment jest obowiązkowy?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą powinni działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednym z obowiązków płynących wprost z ustawy, jest konieczność (w niektórych przypadkach) regulowania płatności za pomocą tzw. mechanizmu podzielonej płatności. Kiedy split payment jest obowiązkowy i na czym tak naprawdę polega?

Czym jest i na czym polega split payment?

Split payment określany także jako mechanizm podzielonej płatności (MPP) został wprowadzony w Polsce jako obowiązkowy dla niektórych sektorów gospodarski w dniu 1 listopada 2019 roku. Głównym celem jego wprowadzenia było w jak największym stopniu zapobieganie nadużyciom oraz oszustwom podatkowym. Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności sprawiło, że łatwiej jest kontrolować przepływ podatku VAT pomiędzy transakcjami dokonywanymi przez przedsiębiorców.

Mechanizm podzielonej płatności polega przede wszystkim na rozdzieleniu wartości dokonywanego przelewy na podatek VAT oraz kwotę netto pozostałą do zapłaty. Obie te wartości trafiają na osobne rachunki bankowe, przy czym kwota netto zostaje przelana na rachunek bankowy sprzedawcy, natomiast kwota podatku VAT na specjalny rachunek rozliczeniowy VAT. Otworzenie oraz prowadzenie rachunku rozliczeniowego VAT jest bezpłatne. Co więcej, specjalny rachunek rozliczeniowy VAT otwierany jest przez bank automatycznie i stanowi niejako dodatkowe konto przynależne do głównego rachunku przedsiębiorcy. Z tego też powodu wiele przedsiębiorców zastanawia się, czy split payment jest obowiązkowy i kiedy nie ma konieczności prowadzenia oddzielnego rachunku VAT.

Split payment – czy jest obowiązkowy?

Split payment może być stosowany tylko i wyłącznie przez przedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT, a także przez tych, którzy jednocześnie transakcje opłacają w PLN przelewem. Mechanizm podzielonej płatności w niektórych przypadkach może mieć charakter dobrowolny. Z mechanizmu podzielonej płatności nie mogą korzystać w szczególności osoby nie prowadzące działalności gospodarczej (czyli konsumenci), przedsiębiorcy rozliczający się za pomocą karty lub gotówką, a także przedsiębiorcy zaliczani do grupy podatników zwolnionych z VAT (gdy otrzymywane przez nich faktury są bez podatku VAT).

Kiedy split payment jest obowiązkowy?

Ustawa wprost określa przypadki kiedy split payment jest obowiązkowy i w tym przypadku muszą zostać spełnione przez przedsiębiorcę trzy warunki:

– przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną, czyli jest płatnikiem podatku VAT,

– gdy wartość brutto należności wskazane na fakturze jest wyższa niż 15 tysięcy złotych,

– gdy przynajmniej jedną z pozycji wymienionej na fakturze (której dotyczy faktura) jest usługą lub towarem wrażliwym.

To czy dany towar lub usługa kwalifikuje się do kategorii wrażliwych zostało enumeratywnie wymienione w załączniku nr  15 do ustawy o podatku VAT. Można do nich zaliczyć m.in. dostawę węgla kamiennego, brunatnego, rozmaitych wyrobów ze srebra, złota, stali, telefonów, telewizorów, surowce wtórne z tworzyw sztucznych, z papieru i tektury, ze szkła, a także różnego rodzaju roboty budowlane czy sprzedaż detaliczną motocykli, części do nich oraz części samochodowych. To właśnie spełnienie łącznie tych trzech ww. warunków kwalifikuje przedsiębiorcę do stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W celu ułatwienia pracy z modelem mechanizmu podzielonej płatności warto skorzystać z programu https://inlogica.com/produkty-i-uslugi/split-payment/.

Split payment a rozliczenie płatności

Kupujący, który dokonuje płatności za przelew, nie jest zobowiązany do znajomości numeru rachunku VAT dostawcy.  Co więcej, rozdzielenie płatności na kwotę netto oraz wartość VAT następuje automatycznie w systemie bankowym, o ile dostawca posiada rachunek VAT wynikający z obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Całą płatność dokonuje się jednorazowym przelewem.

Środki zgromadzone na rachunku VAT przedsiębiorcy przez cały czas należą do niego, jednak warto mieć świadomość, że urząd skarbowy sprawuje nadzór nad ich uwolnieniem i przeznaczeniem. Ze środków zgromadzonych na rachunku VAT można dokonać płatności na rzecz należnego podatku VAT do urzędu skarbowego, opłacenia składek ZUS czy np. dokonać płatności na rzecz zaliczki na podatek dochodowy.