nawozenie-wapnem

Jakie wapno nawozowe kupić?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wapno oddziałuje bezpośrednio na odczyn gleby, który z kolei będzie decydował o wykorzystaniu poszczególnych składników pokarmowych dostarczanych roślinom.  Jakie wapno nawozowe będzie najlepszym rozwiązaniem?

Dlaczego odczyn jest istotnym czynnikiem plonotwórczym?

Jak wiadomo, wapnowanie jest jednym z pierwszych wykonywanych zabiegów agrotechnicznych po zakończeniu prac związanych ze zbiorami. Niestety bardzo często zabieg ten nie jest wykonywany w pełni profesjonalnie. Należy mieć świadomość, że jest on fundamentalny w aspekcie dalszych prac związanych z produkcją roślinną. W najprostszym możliwym ujęciu omawiane wapno jest podstawowym czynnikiem, który ma ogromny wpływ na optymalizację całego odczynu glebowego. Gleba jest wapnowana jest po to, by poziom pH został utrzymany na właściwym poziomie, a także w celu odkwaszenia.

Nie można zapomnieć, że odczyn gleby zaliczany jest do najważniejszych czynników warunkujących plonowanie określonej rośliny. Do czynników determinujących zakwaszenie gleby trzeba zaliczyć stosowanie nawozów mineralnych. Godny uwagi jest fakt, że ogromne oddziaływanie na zakwaszenie mają także procesy naturalne przebiegające w glebie, na które człowiek niestety nie ma wpływu. Ponadto zakwaszenie jest pewnego rodzaju rezultatem wymywania magnezu u wapna z gleby. Należy mieć świadomość, że połowa polskich gleb cechuje się kwaśnym odczynem. 

Wapno nawozowe, jakie stosować?

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie potencjalni klienci mogą zaopatrzyć się w różne formy wapna. Warto wiedzieć, że jeszcze więcej jest źródeł wspomnianego wapna. Jest to nawóz tak samo istotny w produkcji, jak mocznik czy saletra. Rekomendowane jest postawienie na produkt ze zweryfikowanych źródeł, który będzie opatrzony właściwą kartą produktu. Nie można pod żadnym pozorem sugerować się tylko ceną jednostkową. Świetnym rozwiązaniem będzie zwrócenie uwagi na reaktywność i skład oferowanego produktu. Warto dokonać porównań cen za pomocą reaktywności, a także czystego składnika. 

Jakie wapno nawozowe najlepsze?

Nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na wspomniane pytanie. Wszystko zależy bowiem od rezultatu, jaki chce uzyskać dana osoba. Godny uwagi jest fakt, że obecnie najszybciej działającymi rodzajami wapna są nawozy w formie wapna tlenkowego. Wymieniony rodzaj wapna bardzo często nazywany jest także wapnem budowlanym (CaO) lub palonym. W najprostszym możliwym ujęciu ich działanie jest natychmiastowe. Potencjalni klienci przeważnie zastanawiają się, kiedy dokładnie powinno się stosować wspomniane wcześniej produkty. 

Dzięki szybkości działania będą świetną opcją zarówno na gleby ciężkie, jak i te cechujące się wyjątkowo niskim odczynem pH. Osoby, które zdecydują się na zastosowanie ich na lżejszych glebach muszą pamiętać o tym, aby dawka nie była zbyt wysoka. Nie jest jednak rekomendowane pod żadnym pozorem do stosowania pogłównego. Złym rozwiązaniem będzie także nawożenie wapnem tlenkowym gleby na krótko przed planowanym siewem. Należy zaznaczyć, że jego reaktywność jest zarówno bardzo wysoka, jak i wykazuje się silnymi właściwościami żrącymi. Rezultatem jest powstanie wodorotlenku wapnia. Nie można zapomnieć o tym, że wapno palone powinno być wykorzystywane na silnie zakwaszonych i ciężkich stanowiskach. Osoby, które są zainteresowane zaopatrzeniem się w bardzo wysokiej jakości produkty, powinny dokładnie zapoznać się z ofertą:  https://industria.eu/industria-nawozy/.

Czy dobrą opcją będzie wapno węglanowe?

Wapno węglanowe (CaCO3) jest przede wszystkim bardzo bezpieczne w stosowaniu. W najprostszym możliwym ujęciu jest to forma wapna, która występuje w przyrodzie. Oczywiście działanie tego rodzaju nawozu będzie zdecydowanie wolniejsze w porównaniu do wapna tlenkowego. W dłuższej perspektywie będzie jednak wykazywało się większą skutecznością. Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem szybkiego efektu poprawiającego pH, ale mają obawy przed zastosowaniem wapna tlenkowego, powinny postawić na kredę nawozową, czyli wapno węglanowe.