prawnik

Co należy wiedzieć z zakresu prawa cywilnego?

Prawo cywilne (Płock) to jedna z podstawowych gałęzi prawa występującego w Polsce. Reguluje ono wzajemne stosunki podmiotów, które znajdują się na tej samej pozycji prawnej. Jest to duża różnica względem innych gałęzi prawa, które jasno wyznaczają podmiot podporządkowany innemu, np. prawo karne czy administracyjne. Prawo cywilne jest jednak bardzo obszerne, zajmuje się zarówno zagadnieniami majątkowymi, jak i niemajątkowymi, na linii osoba prawna – osoba fizyczna. Warto więc wiedzieć, jakie sprawy reguluje prawo cywilne.

Co reguluje prawo cywilne?

Prawo cywilne w Polsce jest regulowane przez Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. To właśnie ten dokument przedstawia główne zasady prawa cywilnego obowiązującego w naszym kraju. Bardzo ważna w tym dokumencie jest część ogólna. To właśnie tutaj można znaleźć informacje na temat tego, jakie są sposoby zawierania umów, sposoby obliczania terminów w prawie cywilnym oraz inne informacje, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania prawa cywilnego.

Czym zajmuje się prawo cywilne?

Prawo cywilne (Płock) to jedna z najbardziej obszernych gałęzi prawa w Polsce. W jego skład wchodzi, chociażby prawo rzeczowe, prawo zobowiązań, prawo spadkowe, czy prawo rodzinne. Część teoretyków spiera się również o to, czy w zakres prawa cywilnego powinny wchodzić takie dyscypliny, jak prawo pracy czy prawo handlowe. Jak więc widać, w zakres prawa cywilnego wchodzi wiele zagadnień, warto więc bliżej im się przyjrzeć.

Prawo rzeczowe to prawo, które określa stosunek osoby fizycznej do rzeczy. Reguluje więc takie kwestie, jak prawo własności czy prawo posiadania rzeczy. Przepisy dotyczące prawa rzeczowego można jednak znaleźć również w Ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Prawo rzeczowe zajmuje się przede wszystkim zbywaniem prawa własności, współwłasnością, użytkowaniem wieczystym, ale również innych praw związanych z rzeczami, takimi jak hipoteka czy prawo użytkowania.

Prawo cywilne Płock — prawo spadkowe i rodzinne

Najważniejsze zagadnienia, jakie porusza prawo cywilne, jest prawo spadkowe oraz rodzinne. To pierwsze określa przede wszystkim zasady dziedziczenia ustawowego. Określa także takie kwestie jak testament. Prawo spadkowe określa także procedury nabywania majątku po śmierci spadkodawcy. Można tu więc znaleźć informacje, jak przejąć spadek, jak się go zrzec, a także jak udokumentować przejęcie spadku. Co ważne, prawo spadkowe określa także zasady przechodzenia długów ze spadkodawcy na spadkobiercę.

Prawo rodzinne to z pewnością najbardziej delikatny zakres prawa cywilnego. dotyczy ono bowiem przede wszystkim relacji pomiędzy członkami rodziny, głównie na małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. To właśnie tutaj można znaleźć informacje na temat sposobu zawarcia małżeństwa, a także sposobu jego ustania. Bardzo ważnym aspektem jest również kwestia majątku, czyli intercyza, itp. Ostatnia kwestią, jaką porusza prawo rodzinne, sa stosunki rodziców z dziećmi. Dotyczy to więc głównie ojcostwa, macierzyństwa oraz władzy rodzicielskiej.